Unge ønsker kulturkort

Klassekampen har skrevet om UngINN og de unges ønsker om kulturkort.

Kulturkort

UNgINN-logo i solnedgang - Klikk for stort bilde L. E. Dokken

I Norge har tre fylker kulturkort. UngINN i Innlandet er den største ordningen. UngINN het tidligere Kulturkortet for ungdom i Hedmark. 

Fylkestinget innvilget 5 millioner til utrullingen av UngINN i hele Innlandet i perioden 2022 til 2024. Vi er nå halvveis inn i utrullingsperioden. 

Hva er UngINN?

UngINN er for ungdom i alderen 13 til 21 år med bostedsadresse i Innlandet. Ordningen gir rabatterte billetter til kunst- og kulturarrangementer. 

Kortet finnes i et fysisk UngINN-kort og et digitalt UngINN-kort. Begge kan brukes likt. Ordningen legger til rette for at ungdom skal kunne oppleve kunst og kultur der de bor. 

UngINN er gratis

UngINN-kortet er gratis å bestille og dette er et av suksesskriteriene for ordningen. Kunst og kultur bygger opplevelser, tilhørighet og skaper inkludering. 

UngINN etterstreber å gi ungdom rabatterte kulturopplevelser der de bor.  Ungdom er et av satsningsområdene i Innlandets kulturstrategi og ungdom er fremtiden.

Inger Torun Klosbøle, leder for hovedutvalget for kultur i Innlandet fylkeskommune sier:

Kulturen har alltid betydd svært mye i våre regioner. Derfor er det viktig at den oppvoksende generasjonen også får mulighet til å ta del i de mange kulturopplevelsene som finnes.

Klassekampen skriver om kulturkort

Klassekampen setter søkelyset på nasjonale kulturkort for ungdom, UngINN og behovet for ordninger som øker ungdoms deltagelse i kunst- og kulturlivet. 

Ungdommens fylkesting (UFT) har siden 2009 vært en sterk pådriver for ordningen, og ungdomsmedvirkningen har alltid vært sentral i utviklingen av Kulturkortet – som nå heter UngINN etter navnekonkurranse i 2021. 

Les hele saken i Klassekampen, fra onsdag 6. september 2023