Hva er Ung i Innlandet?

Ung i Innlandet er en portalside for ungdom hvor du finner oversikt over fylkeskommunens ungdomsordninger i Innlandet.

Ungdom er Innlandets fremtid!

Innlandet fylkeskommune skal bidra til å sikre at barn og ungdom skal ha god tilgang til verdifulle møteplasser som øker deltagelse og utviklingsmuligheter.

Vi skal legge til rette for god læring, gode livsvilkår, skape inkluderende oppvekstmiljø og attraktive lokalsamfunn, blant annet gjennom gode kunst- og kulturtilbud.

Det er fylkeskommunen som drifter dette nettstedet, og vi viser hvilke ordninger vi tilbyr til ungdom i fylket vårt. 

Fylkeskommunen har flere ordninger på ungdomsfeltet som bygger oppunder en helhetlig satsing på ungdom. Du finner informasjon om de ulike ordningene på denne siden:

Se ordninger for ungdom

Eller vil gå til forsiden hvor du kan lese nyheter m.m.?

Gå til forsiden

Hvorfor satser vi på ungdom?

Satsing på barn og ungdom er forankret i flere av styringsdokumentene til fylkeskommunen, blant annet:

Innlandsstrategien

Barn og unge er Innlandets fremtid. Vi må sikre gode oppvekstsvilkår slik at de opplever omsorg og utvikling.

Under satsingsområdet inkludering ligger blant annet:

  • Utdannings- og aktivitetstilbud og tilgang til gode møtesteder er forutsetninger for inkludering
  • Deltakelse i ulike kultur- og aktivitetstilbud er viktige faktorer for trivsel og livskvalitet

Les mer i Innlandsstrategien

Kulturstrategien

Barn og unge i Innlandet er et av innsatsområdene i kulturstrategien, med mål om at; Ungdom i hele Innlandet har gode livsvilkår, utviklingsmuligheter, arenaer og attraktive lokalsamfunn, gjennom et bredt og mangfoldig møte med kultur.

Les mer i Kulturstrategien (PDF, 21 MB)

Nasjonale retningslinjer

Helhetlig og koordinert satsing på ungdomskultur ligger også sentralt i regjeringens nye barne- og ungdomskulturmelding:

Meld. St. 18: Oppleve, skape, dele

Fire ansatte som jobber med fylkeskommunens ungdomsordninger i Innlandet - Klikk for stort bildeDet er Ung kultur-teamet på avdeling Kultur, seksjon Kunst og kultur i Innlandet fylkeskommune som står bak satsingen på nettsiden UngInnlandet.no: Gaute Schrøder, Ingunn Bekkevoll Tarebø, Ann-Kristin Helleberg og Sigrun Tomt Ulset.