Ai ai, kaptein!

Kim Aurdahl Johnsen er ny kaptein i UngINN-crewet fra høsten 2023.

Den unge stemmen

Kim A. Johnsen - Klikk for stort bildeKim A. Johnsen, kaptein i UngINN-crewet

UngINN har siden 2021 hatt et eget ungdoms-crew. Det har vi for å sikre at ungdommens stemme kontinuerlig kommuniserer ut på UngINN sine sosiale medier. 

På den måten blir UngINN-crewet bindeleddet mellom ordningen og ungdommen selv.  Det er ansatt 5 ungdommer i UngINN-crewet fra høsten 2023.

UngINN er på Instagram og Facebook i tillegg til den fylkeskommunale nettsiden du er inne på nå.  

Ny kaptein i UngINN

Kim Aurdahl Johnsen er 15 år og kommer fra Kirkenær i Grue kommune i Innlandet. Det er ingen tvil om at Kim er både kulturell av seg og travel. 

Samtidig som han sjonglerer UngINN-møter, digger bilkultur, spiller teater og deltar i produksjoner, er han også bindeleddet mellom administrasjonen i UngINN og ungdoms-crewet. 

Kim sier:

For meg er kultur i Innlandet og UngINN ikke bare opplevelser. Det er muligheter for så utrolig mye, og det er ikke bare mulighet for gode opplevelser – det er erfaring, læring, samhold og veldig mye mer. 

Ansetter ungdom

UngINN driftes av seksjon kunst og kultur, avdeling Kultur i Innlandet fylkeskommune. Ungdommen som jobber i UngINN-crewet ansettes for et halvt år om gangen.  

De deltar på både digitale og fysiske møter hver tredje uke. SoMe-plan, strategi, kulturarrangementer, deltagelse på stand og forestillinger og prioriteringer innen ungdomskultur er sentrale saker som jobbes med på møtene.  

Medvirkningsaspektet står sterkt i UngINN, som retter seg mot ungdom mellom 13 og 21 år i Innlandet. Ungdommenes perspektiver tas alltid med for at ordningen skal fungere best mulig for ungdommen selv. 

SoMe-planen som verktøy

UngINN er aktive på sosiale medier og følger en nøye utarbeidet SoMe-plan som lever og er i konstant produksjon. Som Kim påpeker selv er .." kultur også formidling, kreativitet og å skape". 

Kunst og kultur som identitetsmarkør, uttrykk og møteplass er kanskje enda viktigere nå enn noen gang. UngINN-crewet formidler kunst og kulturarrangementer på sin egen ungdommelige måte og med sitt språk og formuleringer. 

Dette er et viktig grep for å nå direkte ut til ungdom som vi vet er digitale, men også for å nå ut til voksne og foreldre.