Regionale ungdomssatsinger

Regionale ungdomssatsinger drives av regionene i Innlandet med støtte fra Innlandet fylkeskommune. Målet er å skape aktivitet og gode fritidstilbud for ungdom på tvers av kommunegrenser.

Regionale satsinger for ungdom i Innlandet

Ung i Midtdalen
Les mer på ungimidtdalen.no
Ung i Midtdalen på Facebook

Ung i Nasjonalparkriket (Nord-Gudbrandsdalen)
Les mer om Ung i Nasjonalparkriket

Ung i Valdres
Les mer om ung i Valdres
Ung i Valdres på Facebook
ungivaldres på Instagram

Ung Hadeland
Les mer på unghadeland.no

Ung i Gjøvikregionen

Ung i Kongsvingerregionen 

Ung i Hamarregionen

Ung i Sør-Østerdal

Ung i Nord-Østerdal (Innafor)

Regionale ungdomssatsinger, også kjent som "Ung i"-satsinger, er viktige samarbeidspartnere for fylkeskommunen i gjennomføringen av ungdomssatsingene i fylket. Dette er tverrfaglige satsinger innenfor et bredt felt, blant annet kultur, fysisk og psykisk helse, transport, entreprenørskap og fritidstilbud. 

Felles for satsingene er at de skal gi gode fritidstilbud på tvers av kommunegrenser, for og med ungdom. De fungerer også som viktige nettverksbyggere på ungdomsfeltet i kommunene og regionene.

Satsingene er ulikt organisert og tilpasset regionale forhold. Ungdomsmedvirkning skal være høyt prioritert i satsingene.

Politisk vedtak

I Hovedutvalg for kultur 23. november 2022, sak 54/2022, ble det vedtatt at det skal gis støtte til de eksisterende regionale ungdomssatsingene i den vestlige delen av Innlandet gjennom 3-årige avtaler for 2023, 2024 og 2025. 

I tillegg ble det vedtatt at det skal gis mulighet for de fire regionene i den østlige delen av Innlandet, til å være med i de regionale ungdomssatsingene som et 3-årig prosjekt (2023, 2024 og 2025). Alle de fire regionene ønsket å være med, og de startet opp våren 2023.

Ung kvinne som smiler mot kamera og viser v-tegn. - Klikk for stort bilde Brooke Cagle/Unsplash.com