Innlandet ungdomsråd

Innlandet ungdomsråd gir råd i saker som gjelder ungdom i Innlandet.

Innlandet ungdomsråd het tidligere Ungdommens fylkesting (UFT). Fylkestinget vedtok navneendringen i oktober 2023.

Medlemmer

 • Leder: Abdisa Yohannes Waldemariam (Østre Toten)
 • Nestleder: Bertine Tønder-Nilsskog (Tynset)
 • Christine Uthberg (Gausdal)
 • Thea Moldstad (Tynset)
 • Anders Kvakkestad Flaten (Alvdal)
 • Heidar Bergum Jahr (Vestre Toten)
 • Sara Shirin Bustnes (Stange)
 • Anna Marie Graaberg (Dovre)
 • Signe Amanda Bakketun (Lesja)
 • Simen Hagen Korsbakken (Løten)
 • Amalie Skar-Winje (Vang) – representant i Innlandets lærlingeråd

Varamedlemmer

 • Mikkel Haugen (Nord-Aurdal)
 • Selmer Dahl (Gjøvik)
 • Tora Oline Johnsen (Elverum)
 • Halvard Øverby Vestrum (Nordre Land)
 • Andreas Johansen (Søndre Land)

Møter

I løpet av et år samles Innlandet ungdomsråd fysisk to til tre ganger. Disse møtene legges som regel til helg.

Utover dette møtes ungdomsrådet ca. en gang i måneden på digitale plattformer.

Se møtekalender og -innkalling

Klikk på datoen i møtekalenderen og deretter dato for å komme til møteinnkallingen.

Oppgaver og strategi

Innlandet ungdomsråd er et rådgivende organ med mål om å inkludere, engasjere, motivere og fremme ungdommens saker på fylkesnivå i Innlandet. Ungdomsrådet skal gi råd i barne- og ungdomspolitiske spørsmål. De skal også selv sette ungdomspolitiske spørsmål på dagsorden.

Politiske saker som omhandler ungdom sendes til ungdomsrådet for uttalelse.

Observatører valgt av fylkestinget

 • Ingrid Tønseth Myhr (Ap)
  vara: Mats Ellingsen (H)
 • Minde Storsnes (Sp)
  vara: Ole Mathias Rønaasen (Sp)